Algemene voorwaarden

 

Inschrijven  en opzeggen

 1. De inschrijving vindt schriftelijk plaats en is voor minimaal een half jaar.
 2. Inschrijvingen van minderjarigen dienen door de ouders ondertekend te worden.
 3. Inschrijving kan gedurende het hele jaar plaatsvinden. Is het seizoen bijna afgelopen dan worden alleen de resterende lesweken berekend.
 4. Inschrijving loopt telkens voor een half jaar door, tenzij de cursist, schriftelijk, voor 6 januari of  voor 2 juni van enig cursusjaar heeft opgezegd.  U zegt hiermee uw eerstvolgende betaling op.  De kosten van het huidige lespakket worden niet gerestitueerd. Bij opzeggingen na 6 januari of 2 juni wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht.

 

Cursusgeld

 1. U wordt verzocht het cursusgeld na ontvangen van de factuur via internetbankieren te betalen.
 2. Bij het niet tijdig voldoen van de nota worden porto en administratiekosten doorberekend, te weten  €15. Indien hierna de nota niet betaald wordt komen voor rekening van de cursist alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtskosten, die de cursist ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is cursist wettelijke rente verschuldigd van 1.5% per maand, ingaande per vervaldatum  factuur.
 3. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen. Zie vakanties 2017-2018 onderaan deze pagina.
 4. Mocht de docent ziek zijn of verhinderd,  dan wordt er vervanging geregeld. Indien er geen vervanging kan worden geregeld dan wordt er een inhaaldag en tijd doorgegeven.  Is de cursist verhinderd op de voorgestelde inhaaldag en tijd dan wordt verzocht dit direct door te geven. Er wordt nog tweemaal een andere dag en tijd voorgesteld.
 5. Wanneer een geanulleerde les, ondanks de daartoe geboden mogelijkheid middels de inhaaldag, niet door de desbetreffende cursist wordt ingehaald, wordt de les niet ingehaald en niet gerestitueerd.
 6. Wanneer de cursist een les verzuimt, al dan niet door ziekte, wordt de les niet ingehaald en niet gerestitueerd.
 7. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.

 

Aansprakekijkheid

 1. Gitaar Centrum Amstelland is niet aansprakelijk voor letsel van de leerling
  voor tijdens of na een les.

 

Vakantiedata 2021-2022:

Herfstvakantie : 16-10-2021 t/m 24-10-2021

Kerstvakantie : 25-12-2021 t/m 09-01-2022

Voorjaarsvakantie : 19-02-2022 t/m 06-03-2022

Meivakantie: 23-04-2022  t/m 08-05-2022

Zomervakantie : 16-07-2022 t/m 28-08-2022

 

Algemeen Erkende Feestdagen 2021-2022:

Nieuwjaarsdag : 01 januari 2022

Goede vrijdag: 15 april 2022

Eerste Paasdag : 17 april 2022

Tweede Paasdag : 18 april 2022

Koningsdag: 27 april 2022

Bevrijdingsdag: 5 mei 2022

Hemelvaartsdag: 26 mei 2022

Eerste Pinksterdag: 05 juni 2022

Tweede Pinksterdag: 06 juni 2022